maandag 5 februari 2007

Hoofdpunten van het conceptregeerakkoord


Gepubliceerd op maandag 05 februari 2007


De fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie bespreken maandagmiddag het conceptregeerakkoord, waarover hun fractieleiders vrijdag een akkoord hebben bereikt. Grote delen van dit stuk zijn de afgelopen dagen uitgelekt. Hieronder een overzicht.


 • Gepensioneerden die voor hun 65e stoppen met werken gaan meebetalen aan de AOW. De maatregel gaat in 2011 in en geldt alleen voor aanvullende pensioenen vanaf 15.000 euro per jaar. Wie na zijn 65e aan de slag blijft, krijgt een belastingkorting.
 • De hypotheekrente aftrek blijft in stand.
 • De huurmarkt wordt niet vrijgegeven. De jaarlijkse huurstijging blijft beperkt tot de inflatie.
 • Er komt een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
 • Voor onderwijs wordt ruim 1 miljard extra uitgetrokken.
 • Voor het milieubeleid komt 800 miljoen extra beschikbaar. Er komt een milieuheffing op vliegtickets. De energiebesparing moet naar 2 procent per jaar.
 • Voor het opknappen van oude wijken worden honderden miljoenen extra uitgetrokken.
 • De kinderopvang wordt niet gratis. Wel komt er 750 miljoen om de kinderopvang te verbeteren en goedkoper te maken.
 • De pil en de tandartscontrole worden weer vergoed in het basispakket.
 • Er komt extra geld voor verbetering van de koopkracht van de laagstbetaalden, onder meer via een hogere zorgtoeslag.
 • Om het personeelstekort in verpleeghuizen terug te dringen komt 150 miljoen extra op tafel.
 • De no-claim in de gezondheidszorg verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een eigen risico van 150 euro per jaar, maar dat geldt niet voor chronisch zieken en gehandicapten.
 • De maximumleeftijd voor herkeuring in de WAO gaat omlaag van 50 naar 45 jaar. Daardoor hoeven minder arbeidsongeschikten zich aan een herkeuring te onderwerpen.
 • Het nieuwe kabinet trekt 700 miljoen uit om herkeurde ex-WAO'ers aan werk te helpen. Het geld is bedoeld voor 'brugbanen' en voor loonkostensubsidies voor bedrijven die voormalige arbeidsongeschikten in dienst nemen.
 • Aan het ontslagrecht verandert niets.
 • De regels voor abortus, euthanasie en homohuwelijk worden niet teruggedraaid, maar er worden ook geen nieuwe stappen gezet op deze terreinen. Het moratorium voor stamcelonderzoek blijft gehandhaafd.
 • De Nederlandse deelname aan het JSF-gevechtsvliegtuig wordt niet teruggedraaid.
 • Er komt geen parlementair onderzoek naar de Nederlandse militaire missie in Irak.
 • Het regeerakkoord is gebaseerd op een economische groei van 2 procent. Aan het eind van de kabinetsperiode moet er een overschot op de overheidsbegroting zijn van 0.9 procent.
  Het kabinet maakt binnen 100 dagen afspraken met de sociale partners, de organisaties in de zorg en andere maatschappelijke sectoren over de uitvoering van de afspraken in het regeerakkoord.
 • In het nieuwe kabinet komt een minister voor Milieu, een minister voor Volkshuisvesting en Integratie en een minister voor Jeugd- en Gezinszaken.
 • Het CDA krijgt in totaal acht ministers, de PvdA zes en de ChristenUnie twee.


Geen opmerkingen: