vrijdag 16 maart 2007

Vader meer whizzkid dan zoon


Ouders denken wel dat hun kinderen vaardiger zijn op de computer dan zijzelf. Maar als het gaat om de moeilijker taken blijken vaders hierin beter te zijn dan hun zonen.

Dit staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Het SCP vroeg aan leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders hoe ze thuis omgaan met computers. Gezinnen zonder computers zijn een zeldzaamheid geworden en bijna allemaal hebben ze een breedbandverbinding. Moeders zeggen zelf dat ze thuis het minst handig zijn met de computer.
Ouders schatten de vaardigheden van hun kinderen, die veelal zijn opgeroeid met de computer, veel hoger in dan hun eigen vaardigheden, maar ook hoger dan de tieners zichzelf inschatten. De ouders denken ook te positief over het gedrag van hun kind.

Acht van de tien ouders denken dat hun kind de computer wekelijks of nog vaker gebruikt voor huiswerk, maar slechts zes op de tien tieners zegt dit zo vaak te doen. Slechts 4 procent van de ouders denkt dat hun eigen kind pest via msn, terwijl 12 procent van de tieners aangeeft dat wel eens te doen.

Geen opmerkingen: