donderdag 1 maart 2007

Milieurapport: vlees eten slechter dan autorijden…


Uit het rapport ‘Livestock’s long shadow’ van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) blijkt dat de veehouderij achttien procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Dat is meer dan verkeer en vervoer.

Gijs Kuneman en Frits van der Schans van het centrum voor Landbouw en Milieu schreven hierover dit essay in het tijdschrift Natuur & Milieu.

Geen opmerkingen: