zaterdag 10 februari 2007

Google kiest voor Groningen


Glasvezel en 30 megawatt aan energievoorziening voor bijna 20.000 m2 groot datacentrum in Eemshaven trekt een grote klant aan.

Trouw meldt vandaag dat Google de grootste huurder wordt van het nieuwe datacenter in de Eemshaven in Groningen.
Dat betekent dat 's werelds grootste zoekbedrijf in Groningen een belangrijk deel van de opslag van de zoekindex en van andere diensten zoals YouTube zal stallen.

De contouren van het datacenter zijn in beeld en tekeningen ervan te zien bij TCN SIG Telehouse. Dit bedrijf heeft al een datacenter in het Zernike-complex in Groningen en bouwt ook in de Eemshaven.

Met de ontwikkeling en bouw van het Eemsdelta-center is een bedrag gemoeid van 55 miljoen euro. Klanten zoals Google zullen nog eens een bedrag van naar schatting 70 tot 100 miljoen investeren in apparatuur.

De stabiele energievoorziening en de hoge ligging zijn doorslaggevend geweest voor de keuze voor de provincie Groningen, behoudens de nog altijd goedkope grond in het aanvankelijk mislukte zwaar gesubsidieerde project Eemshaven. Groningen geeft nu Amsterdam het nakijken als centrum van hosting en verbindingen voor internet.

In de Randstad blijkt het elektriciteitsdistributienet te kwetsbaar, zegt de provincie Groningen. De huidige Eemscentrale is stabiel, terwijl de voorzieningen verder worden uitgebreid door RWE en Nuon.

Als het complex volledig draait, dat wil zeggen met meer dan 100.000 servers, dan is zeker 30 megawatt (30.000 kilowatt) aan energie nodig. Voor internethosting gaat energievoorziening de komende decennia naar verwachting een doorslaggevende rol spelen bij de keuze van locaties.

Ten tweede speelt de 'hoge' ligging een rol. De Eemshaven ligt drie meter boven NAP. Amerikanen zijn, zeker sinds de overstroming van New Orleans, wat banger voor nattigheid.
Voordelig is ook dat het Amerikaanse telecombedrijf Tyco Telecom enige jaren geleden een intercontinentale glasvezel kabel aan land heeft gebracht in de Eemshaven.

Met de contracten zoals die tot nu toe zijn gesloten is inmiddels circa 70 procent van het gebouw bij oplevering gevuld. Het bestaande Telehouse Center in de stad Groningen is volledig bezet.
Met de komst van het Eemsdelta-center is structureel werkgelegenheid gemoeid van circa 40 tot maximaal 80 banen. Deels zijn dat mensen die in dienst zijn van de klanten en deels is dat onderhouds- en beveiligingspersoneel in dienst bij TCN SIG, met daarnaast nog medewerkers van exploitatie- en onderhoudsbedrijven die diensten leveren aan de huurders van het datacenter.

Geen opmerkingen: