zondag 25 februari 2007

Virginia betuigt spijt voor slavernij


De Amerikaanse staat Virginia heeft als eerste staat in de Verenigde Staten spijt betuigd voor haar slavernijverleden. Het Congres van de staat nam daartoe zaterdag unaniem een resolutie aan.
Het voorstel werd door het Huis van Afgevaardigden aangenomen met 96 stemmen tegen nul. Ook in de Senaat stemde iedereen voor. Een schuldbekentenis is het niet geworden omdat er dan schadeclaims kunnen komen van nabestaanden van slaven.
De volksvertegenwoordiging in Richmond, Virginia, toonde eerder al 'diep berouw' over deelname aan de sterilisatie van duizenden mensen tussen 1924 en 1979 onder het mom van eugenetica. 'Minder geschikten' moesten volgens die pseudowetenschap worden ontmoedigd of verhinderd dat ze zich voortplantten.
Het Congres in Washington heeft eerder spijt getoond over de behandeling van Japanse Amerikanen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in interneringskampen zaten opgesloten. President Clinton noemde in 1998 tijdens een bezoek aan Uganda de slavernij 'fout'. Tot een echte spijtbetuiging kwam het echter niet.

Geen opmerkingen: